Egy sms vagy hívás indításával támogatod az endometriózissal kapcsolatos ismeretterjesztést.  13600

Dokumentumok

Nyilatkozat

Az oldalon található információk önmagukban nem alkalmasak arra, hogy az olvasók saját diagnózist állítsanak fel, vagy az itt talált információkat bármilyen módon önmaguk gyógyítására használják. Az oldal üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal az itt megosztott tartalmak felhasználásából eredő egészségügyi problémákért, még akkor sem, ha az adott tartalmat szakorvos véleményezte.
A kiegészítő terápiák nem helyettesítik az orvosi konzultációt és kezelést, javasoljuk ezek alkalmazásának egyeztetését a kezelő orvossal. Ha bármilyen tünetet észlelsz magadon, ami alapján endometriózisra vagy más egészségügyi problémára gyanakszol, keress fel egy orvos specialistát vagy keress meg minket és segítünk a tovább lepésben!

“Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány

Nyilvántartási szám: 11978

Székhely: 1122 Budapest, Székács utca 24. Fszt 1.a

Bankszámlaszám: Magnet Bank 16200151-18533581

IBAN szám: HU05 1620 0151 1853 3581 0000 0000

Adószám: 18628175-1-43

Kuratórium elnöke: Salamon Adrienn

E-mail: salamon.adrienn@endometriozismagyarorszag.hu

Telefon: +36 30 2172 444

A jelen adatvédelmi tájékoztató az “Együtt Könnyebb” Női Egészségért Alapítvány (a továbbiakban: “Adatkezelő”) által üzemeltetett endometriozismagyarorszag.hu domain alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) és a www.facebook.com/endometriozismagyarorszag facebook oldalak (a továbbiakban: “Facebook Oldalak”) üzemeltetése során végzett adatkezelésének, illetve egyes egyéb adatkezeléseinek adatvédelmi szabályait tartalmazza. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséről a tájékoztatást az alábbiakban adja meg a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (“GDPR”) és a vonatkozó egyéb jogszabályok szerint.

 1. Adatkezelő: 

 “Együtt Könnyebb” Női Egészségért Alapítvány

székhely: 1122 Budapest, Székács utca 24.

Nyilvántartási szám: 11.978

 1. A kezelt adatok köre, célja, időtartama

Az adatok megadása önkéntes. Az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli az itt megjelölt célból és időtartamig.

2.1. Hírlevélre való feliratkozás a Weboldalon

Kezelt adatok: vezetéknév, keresztnév, email cím.

Adatkezelés célja: hírlevél küldése ajánlott programokról, írásokról, felhívásokról, egyéb szolgáltatásokról.

Időtartama: hozzájárulás visszavonásáig (pl. leiratkozás).

2.2. Kapcsolatfelvételi űrlap a Weboldalon

Amennyiben a Weboldalon szereplő kapcsolatfelvételi űrlapot kitölti, akkor az alábbi adatokat adja meg részünkre:

Kezelt adatok: név, email cím, tárgy, üzenet.

Adatkezelés célja: kapcsolatteremtés, illetve a megkeresés intézése, válaszadás.

Időtartama: a megkeresés elintézéséig.

2.3. Az Adatkezelő eseményeire történő jelentkezés

Amennyiben az Adatkezelő által szervezett események regisztrációhoz kötöttek, az Adatkezelő az alábbi adatokat gyűjti az eseményre jelentkező személyekről:

Kezelt adatok: vezetéknév, keresztnév, email cím.

Adatkezelés célja: a programon a részvételi hely biztosítása a jelentkező számára.

Időtartama: az esemény lebonyolításáig.

2.4. Adatok kezelése a Facebook Oldalakon

A Facebook Oldalaink használatakor a felhasználó személyes adatokat adhat meg részünkre, amelyet az alábbiak szerint kezelünk.

Kezelt adatok: a facebook oldal felületén a Facebook üzemeltetője által mindenkor lehetővé tett adat felhasználó általi megosztása, így ideértve a facebook profil nevet és a hozzá kapcsolódó fényképet, a facebook felhasználó reakcióját (pl. like vagy egyéb tetszés kinyilvánítása), kommentjét, üzenetét, megosztását, posztját, valamint a felhasználónak a Facebook Oldalak like-olására vonatkozó adat.

Adatkezelés célja: a Facebook Oldalak üzemeltetése, és az azon történő tetszés és vélemény kinyílvánításának, információ megosztásának, valamint a kapcsolatfelvétel lehetővé tétele.

Időtartama: a Facebook Oldalak fennállásáig vagy az érintett általi törlésig.

 1. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A hozzájárulást az érintett adott szolgáltatás vagy annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. Weboldal vagy Facebook Oldalak megnyitása, hírlevélre való regisztráció stb.) használatával adja meg, a kapcsolatfelvétellel, illetve az eseményekre való regisztráció esetén a regisztrációval.

Az adatkezeléshez való hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A vissszavonás joga indokolás és korlátozás nélkül, ingyenesen gyakorolható.

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás: a személyes adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra, kivéve, ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
 2. Cookie-k

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis szövegfájlokat, azaz cookie-kat helyez el az érintett számítógépén vagy egyéb eszközén, amellyel hozzáfér a Weboldalhoz. Ezek az adatállományok egyes esetekben személyes adatoknak minősülhetnek.

A cookie-k a Weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, és az érintett képes azok elhelyezését böngészőprogramja beállításaival kontrollálni; a cookie-k alkalmazásának letiltása azonban egyes esetekben a Weboldal nem megfelelő működéséhez vezethet.

A Weboldal Google Analytics-et használ. A Google Analytics által elhelyezett cookie-k információt gyűjtenek arról, hogy a felhasználó miként használja a Weboldalt. Ezek az információk a Weboldal látogatottságának, látogatók általi használatának mérésére, nyomon követésére és ezzel kapcsolatos jelentések, elemzések készítésére szolgálnak. A Google adatvédelmi irányelveiről bővebben itt  található információ.

Az ún. „Social média” funkciók (pl.: „like gomb”) cookie-kat használnak, amelyeket harmadik fél kezel. Ezekről további információ az adott funkció mögött álló portál felületén lehet megtudni.

A Weboldal összefoglalóan az alábbi típusú cookie-kat használja:

Munkameneti/Átmeneti cookie:

Ezek a cookie-k csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a felhasználó az oldalon navigál. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt a cookie törlődik. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Tárolt/Állandó cookie:

Ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra látogat. A cookie-k fajtája alapján az alábbiak szerint használhatjuk ezeket:

Analitika/Elemzés:

Ez mutatja meg, hogy a weboldalon belül merre járt, milyen termékeket nézett meg, mit csinált. A cookie élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics vagy a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Közösségi hálózatok:

Lehetővé teszi, hogy könnyen hozzáférjen a közösségi média hálózatokhoz, megoszthassa véleményét, és egyéb információkat másokkal. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint például a Facebook, Twitter, Google+, Pinterest vagy a Youtube. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Média:

Ezek segítségével képes például videókat megtekinteni az oldalon. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használják, mint például a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Funkcionális:

Ez mutatja meg, hogy a felhasználó járt e már az oldalon és azt milyen eszközzel tette. Megjegyzi a felhasználó nevet, jelszót, választott nyelvet, tartózkodási információkat. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

 1. Egyéb általános információk: A Weboldalon szerepelnek olyan hivatkozások (linkek), amelyek – kattintás útján – más adatkezelő által üzemeltetett Weboldalakra viszik a felhasználót. Ezek az oldalak nem állnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalakon szereplő tartalomért az Adatkezelő semmiféle felelősséget nem vállal.
 2. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Hozzáférési jog: Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor az érintett jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, valamint a GPRD rendelet 15. cikke szerinti információkhoz, ideértve az adatkezelés célját, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit vagy azok kategóriáit, automatizált döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos információkat, az adatkezelés időtartamát, az adatok forrását, a panasztételi joggal, valamint a jelen 7. pont szerinti adatkezelési jogokkal kapcsolatos információkat. A személyes adatokról az érintett jogosult másolatot kérni.

Helyesbítés kéréséhez való jog: ha bármely az Adatkezelő által kezelt személyes adat nem felel meg a valóságnak, az érintett kérésére a személyes adatot az Adatkezelő soron kívül helyesbíti, valamint a hiányos adatai kiegészítését is kérheti.

Törléshez való jog: az érintett kérésére az Adatkezelő törli az érintett személyes adatait a nyilvántartásából, amennyiben az adatok kezelésére nem áll fenn más jogalap.

Adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatainak a kezelését, amennyiben az alábbi esetek valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatai törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén az érintett személyes adatait, a tárolás kivételével, csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely Európai Uniós tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy az automtizált adatkezeléssel érintett személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és azokat továbbítsa egy másik adatkezelőnek vagy kérésére azokat közvetlenül az Adatkezelő továbbítsa az érintett által megjelölt adatkezelőnek, amennyiben ez utóbbi technikailag megvalósítható.

Tiltakozáshoz való jog: az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amennyiben a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ebben az esetben az érintett adatai ebből a célből a továbbiakban nem kezelhetők. Amennyiben az adatok kezelésére statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 1. Kapcsolati adatok: A rendszerben tárolt személyes adatok és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdést, kérést, tiltakozást az érintett írásban juttathatja el az 1. pont szerinti postacímre vagy az info@endometriozismagyarorszag.hu e-mail címre. Az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban csak abban az esetben áll az Adatkezelőnek módjában felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha az érintett a személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

9. Jogorvoslati lehetőségek:

– az érintett panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) , ha az érintett megítélése szerint a személyes adatai kezelése sérti a hatályos jogszabályokat; illetve

– az érintett jogainak megsértése esetén az érintett bírósághoz is fordulhat. A pert az érintett választása szerint az Adatkezelő tevékenységi helye vagy az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is megindíthatja.

10. Kártyás fizetés:

Tudomásul veszem, hogy az “Együtt Könnyebb” Női Egészségért Alapítvány, (1122 Budapest, Székács utca 24.) adatkezelő által a https://endometriozismagyarorszag.hu/felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, cím.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján www.endometriozismagyarorszag.hu és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://endometriozismagyarorszag.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/
Szolgáltató adatai:
A szolgáltató cég neve: „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány
A szolgáltató rövidített cégneve: Női Egészségért Alapítvány
A cég székhelye, levelezési címe: 1122 Budapest, Székács utca 24.
A szolgáltató képviselőjének neve: Salamon Adrienn
Adószám: 18628175-1-43
Nyilvántartási szám: 11978
Statisztikai számjel: 18628175-9499-569-01
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi Törvényszék
Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus elérhetőség: info@endometriozismagyarorszag.hu
Telefonos elérhetőség: +36 30 2172 444
A szolgáltató bankszámla száma: Magnet Bank 16200151-18533581
A szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége:
Telefon: +36 302172 444
E-mail: info@endometriozismagyarorszag.hu
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Név: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Email cím: info@mhosting.hu
Alapvető rendelkezések
1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
A jelen Szabályzat 2017. március 31. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
Regisztráció/vásárlás
1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát (bruttó értékek), azonban nem tartalmazzák a házhozszállítás és utánvét díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
Rendelés menete
1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba.
2. Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket majd a darabszámát beállítja.
3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.
5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:
Fizetési módok
– Banki átutalással: a rendelés leadása után a vállalkozás bankszámlájára
Személyes átvétel esetén készpénzes fizetés
Szállítás
Szállító:GLS
Szállítási költség és határidő Magyarország területére: 1300 Ft
Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban.
8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
A megrendelések feldolgozása és teljesítés
1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha a Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
3. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót írásban vagy telefonon 72 órán belül tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az ismertetők, leírások előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
5. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Különösen abban az esetben, ha Felhasználó a megrendelési összeget átutalás formájában kívánja kiegyenlíteni, de erre a megrendelést követő 24 órán belül nem került sor. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!
Elállás joga
1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
3. Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék és a kapcsolódó számla visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
6. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (pl. egyedi szín igény kielégítése).
7. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.
8. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót többletköltség terheli.
9. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni. A termék(ek) visszaküldése során a Fogyasztó köteles az átvett árut hiánytalan és hibátlan állapotban (sértetlen eredeti csomagolásban) visszaküldeni. Azon áruk, amelyek nem megfelelő csomagolásban érkeznek, nem kerülnek átvételre. Ezek minden esetben visszaszállításra kerülnek a fogyasztó részére. Az ebből eredő többlet költség, mindig a vevőt terheli.
10. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
11. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás külön megállapodás keretében vállalta e költség viselését.
12. A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
13. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
14. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t és a kapcsolódó számlát, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
15. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.
16. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a kiszállítási költséggel együtt.
17. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletet itt tekintheti meg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14030.pdf
18. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvét itt tekintheti meg: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:hu:PDF
19. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
20. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.
Jótállás, szavatosság
1. A Szolgáltató a kötelező jótállás alá tartozó termékekre egy év jótállást vállal. A kötelező jótállás alá nem eső termékek esetén a Szolgáltató a gyártó által esetlegesen vállalt időtartamra és feltételek mellett vállal jótállást. Utóbbiak konkrét feltételeiről a Szolgáltató a Megrendelő kérésére részletes tájékoztatást ad.
2. A vásárlástól számított hat hónapon belül a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Így a Szolgáltató nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok a Megrendelő számára felismerhetőek voltak.
3. Szavatossági jog érvényesítésére a Megrendelő a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt jogosult. Ha a Megrendelő az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év.
4. A jótállási ill. szavatossági idő alatt felmerült, jótállás ill. szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Megrendelő tudomására jutnak, a Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.
5. A jótállás ill. szavatosság érvényesítéséhez a Megrendelő köteles bemutatni a Szolgáltatótól kapott számlát illetve jótállási jegyet. Jótállási igény esetén a Megrendelő elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás illetve elállás joga. A hiba a felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelzett kifogás esetén tekinthető jótállási ill. szavatossági időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felel. A fentieken túlmenően az adott termékhez mellékelt jótállási jegy is tartalmazhat jótállási, illetve szavatossági feltételeket.
6. A Szolgáltató az általa forgalmazott termékek hibás felhasználásából, szakszerűtlen beszereléséből, rendeltetésnek nem megfelelő működtetéséből eredő károkért, a termék által okozott járulékos, vagy közvetett károkért, továbbá személyi sérülésekért felelősséget nem vállal.
Kellékszavatosság
8. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
9. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 munkanapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
A szavatossági igény esetén történő eljárás
1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni
5. A jegyzőkönyv másolatát igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb harminc napon belül elvégezze
Vegyes Rendelkezések
1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
Panaszkezelés rendje
1. A www.endometriozismagyarorszag.hu webshop célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsünk. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát postán/e-mailen megküldi a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
3. Az írásbeli panaszt webshopunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
4. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu
Vagy területi szerveihez:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Dr. Bobál Pál
Fogyasztói Kapcsolatok Osztály vezetője Selmeczi Zsuzsanna
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36-1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:
http://www.nfh.hu/teruleti
Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

Az OKFŐ engedély kérés menete:
1. Szakértői vélemény kérése.
Minta levél:

tárgy: OKFŐ-i engedély endometriózis műtét állami ellátásban történő elvégzésére

Tisztelt Dr. XY !

A korábbiak szerint megbeszéltek szerint a számomra szükséges műtéthez szeretnék kérni jóváhagyást az OKFŐ-től, hogy a műtét doktor úr/doktornő által állami ellátásban elvégezhető legyen.

Ehhez az engedélyhez szükségem van egy szakmai véleményre.

A szakmai véleménynek tartalmaznia kell:
– az állapotom rövid leírása, magyarázata, kockázata
– szakmai indoklás, miszerint a műtét kizárólag Ön által végezhető el állami ellátásban.

Amennyiben szükséges, a TAJ számom: xxx xxx

Nagyon szépen köszönöm a segítséget!

Köszönettel:

XX

3. A kérvény elküldése Dr. Révész János, Országos Kórházi Főigazgatónak címezve az okfo@okfo.gov.hu címre.

A kérvény tartalmazza:
– az eset (diagnózis) pontos leírása, indoklása

Fontos tudni!
-amit törvény ír elő, törvényi szabályozás alatt áll, ott méltányossági kérelem nem fogadható el

– a NEAK méltányossági jogkör gyakorlása nem terjed ki (nem adható támogatás méltányosságból sem):

1. A szakmai szempontok figyelembevételével összeállított várólista alapján igénybe vehető ellátásokra,

2. az egészségügyi ellátás keretében igénybe vett egyéb kényelmi szolgáltatásokra (pl. hotelszolgáltatás).

3. Nem vállalható át méltányosságból azoknak a szolgáltatásoknak a költsége sem, amelyekre a beteg a finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál egyébként is térítésmentesen jogosult, ezért szükséges tájékozódni, hogy a kívánt gyógykezelés elvégezhető-e valamelyik, az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézménynél.

Amennyiben további kérdésed lenne az OKFŐ engedéllyel kapcsolatban, keresd az alapítvány elnökét:
Salamon Adrienn
salamon.adrienn@endometriozismagyarorszag.hu
+36 30 2172 444 (hétköznap 9-16 óra között)