Egy sms vagy hívás indításával támogatod az endometriózissal kapcsolatos ismeretterjesztést.  13600

Lucy applikáción keresztül elérhető nyereményjáték szabályzat

„Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány
Lucy applikáción keresztül elérhető nyereményjáték szabályzat és felhasználási feltételek, adatvédelmi tájékoztató
érvényes 2023. június 6-tól

Játék kiírás:
Fontosnak tartjuk, hogy lehetőségeinkhez mérten támogassuk, részt vegyünk az endometriózissal kapcsolatos kutatásokban. A FEMaLe elnevezésű project az Európai Unió “Horizon2020” keretében elnyert pályázatként kerül finanszírozásra, számos európai egyetem, kutatóközpont és betegjogi szervezet részvételével. A projektben az “Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány konzorciumi partnerként vesz részt a projekt keretében folyó szakmai munkában. A projektben zajló kutatás egyik célja, hogy az endometriózis hátterének megértése érdekében a korai felismerésre irányuló vizsgálatokat is végezzünk.
A kutatás egyik fontos pillére a Lucy applikáció, amelynek fejlesztésében Dr. Bokor Attila a szakmai vezető.

Neked köszönhetően egy lépéssel közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy megtudjunk valami fontosat az endometriózisról, amit a világon még senki nem tud!

Töltsd ki a Lucy applikációban elérhető kérdőívet havonta, támogasd ezzel a kutatást és egy nyereményjátékban is részt vehetsz.

Miután kitöltötted az aktuális havi kérdőívet, kapsz egy linket, ahol regisztrálni tudsz az adott havi nyereményjátékra. A nyereményjáték 2023. június 6 – 2024. június 21. között tart, a főnyeremény sorsolása 2024. június 21-én lesz. A részletes nyereményjáték szabályzatot itt találod.

A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója: „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány (a továbbiakban mint az Alapítvány vagy mint Szervező (székhely: 1122 Budapest, Székács utca 24., nyilvátartási szám: 11978 , email: info@endometriozismagyarorszag.hu). Alapítvány fenntartja magának a jogot a jelen nyereményjáték szabályzat egyoldalú megváltoztatására, módosítására.

 1. A nyereményjátékban részt vevő személyek:

A nyereményjátékon részt vehet minden 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik vagy magyar állampolgár, van magyar adószáma, és aki a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek megfelel, és akivel szemben nem áll fenn kizáró ok. A nyereményjátékban kizárólag azok vehetnek részt, akik a kérdőívet kitöltötték a Lucy applikációban, illetve akik a jelen szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A nyereményjáték részvételi feltételei:

 • a nyereményjátékon való részvétel előfeltétele a Lucy applikációban az aktuális havi kérdőív kitöltése,
 • a főnyeremény sorsolásán történő részvétel feltétele 12 havi kérdőív kitöltése a Lucy applikációban
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelő megadása, oly módon, hogy az adatok a játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek
 • az itt meghatározottak szerint a játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte
 • A részvétel nincs vásárláshoz kötve. A nyereményjátékban való részvétel nem jár fizetési kötelezettséggel.
 • A nyereményjáték online felületén a nevezéshez egy Google űrlapot kell kitölteni 2023. június 6 – 2024. június 21. között

A nyereményjátékban való részvétel a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A nyereményjátékhoz történő csatlakozás a nyereményjáték teljes időtartama alatt lehetséges és a jelentkezés időpontja a havi nyeremények vonatkozásában nem befolyásolja a játékos nyerési esélyeit. A főnyeremény sorsoláson való részvétel szempontjából a nyereményjátékra történő jelentkezés annyiban befolyásolja a részvételt, hogy a főnyeremény sorsoláson való részvételhez 12 kérdőív (havi 1 darab) kitöltése szükséges.
A nyereményjáték a magyar jog hatálya alá esik és a játékosokra a magyar jogszabályok érvényesek.
A nyereményjátékban való részvétellel elfogadod annak feltételeit és szabályait.
A nyereményjátékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget kizárja, többek között:

 • a nyereményjátékra történő jelentkezés vagy a nyeremények kézbesítéséhez szükséges adatok hiányosságáért, hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím és kézbesítési cím elírása, stb.), illetve valódiságáért, azokat a Szervező nem vizsgája.
 • ha a megadott adatok hibájára, hiányára visszavezethetően a nyeremény kézbesítése meghiúsul
 • a Szervező kizárja a felelősségét a nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben felmerülő károkkal kapcsolatban, pl. a nyeremény felhasználásból eredő, nyertest vagy harmadik személyt ért károkért vagy személyi sérülésekért.
 • a weboldal vagy a szerver meghibásodásából eredő károkért, pl. a játékos téves üzenetet kap, bármely okból nincs hozzáférés, vagy adatvesztés történik.

 

 1. A nyereményjátékban nem vehet részt:
 • A Szervező alapítója, kuratóriumának tagjai, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói;
 • Egyéb a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő cégek (pl.: a nyeremény felajánlója stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai, valamint ezek közeli hozzátartozói.
 • A nyereményjátékban részt vevő játékos kijelenti, hogy a játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.
 1. A nyereményjáték leírása:

Miután kitöltötted az aktuális havi kérdőívet a Lucy applikációban, kapsz egy linket, ahol regisztrálni tudsz az adott havi nyereményjátékra.
Azok, akik 12 havi kérdőívet kitöltenek, automatikusan jelentkeznek a főnyereményre.
Az aktuális havi kérdőív kitöltői, amennyiben jelentkeznek a nyereményjátékra az aktuális havi nyeremény sorsolásán vesznek részt
Azok között, akik mind a 12 hónap alatt kitöltik a kérdőívet és jelentkeznek a főnyeremény sorsolására főnyereményként egy 2 éjszakás wellness hétvégét sorsolunk ki.

 1. Sorsolás:

Havonta egy nyertes sorsolunk. A kérdőív kitöltésére minden hónap 6-a és a következő hónap 6-a között van lehetőség. Sorsolás a következő hónap 7-10. napja között. A nyertest a jelentkezéskor megadott e-mail címen értesítjük. Amennyiben a nyertessel nem sikerül a kapcsolatot felvenni 5 napon belül, új nyertest sorsolunk (pótnyertes).

A főnyeremény sorsolásának időpontja 2024. június 22. napja.

A nyerteseket a beküldött neveket és e-mail címeket tartalmazó lezárt borítékok közül kerül kihúzásra, az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány három munkavállalójából és/vagy kuratóriumi tagjából álló sorsolási bizottság előtt történik, amely sorsolásról a bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül. A főnyeremény sorsolása közjegyző jelenlétében történik.

A pótnyertes sorsolása is ekkor történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes, mindaddig amíg a nyeremény gazdára nem talál.

A nyereményjáték sorsolásán történő részvételre nem jogosult az a játékos, aki a jelen szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt bármely módon visszavonja.

Egy játékos többször is kisorsolható.

 1. A nyertesek értesítése

A nyertest az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány értesíti a sorsolást követő 15 napon belül a megadott e-mailcímen.

A nyeremény átadásához szükséges a pontos név, lakcím, telefonszám megküldése az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány info@endometriozismagyarorszag.hu e-mail címére.

 1. Nyeremények:
  2023. június: – Beauté Marianne: Hydra Global utazó szett (értéke: 28.350 Ft) és arckezelés (értéke:25.900 Ft) – sorsolás: 2023. július 7-10.
  2023. július: Tritonlife – 100.000 Ft értékű egészségutalvány – sorsolás: 2023. augusztus 7-10.
  2023. augusztus: Teljes test masszázs + talpreflexológia – Bíró Anikó és konzultáció 1 fő részére Dr. Bokor Attilával a MedEnd-ben – sorsolás: 2023. szeptember 7-10.
  2023. szeptember: konzultáció Dr. Brubel Rékával a MedEndben és egy db https://csaszarvonal.hu/hegtudatossagkartya – sorsolás: 2023. október 7-10.
  2023. október: Hyalobarrier, Hyiodine – sorsolás: 2023. november 7-10.
  2023. november: Mensi box – sorsolás: 2023. december 7-10.
  2023. december: tanácsadás Kurczewski-Tamás Zitával (táplálkozás, életmód) és BEMER kezelés – sorsolás: 2024. január 7-10.
  2024. január Endometriózis Magyarország csomag (a csomag tartalma: Eltűnt napok c. könyv, karkötő, belépő a 2024. márciusi: Endometriózis Világnap budapesti eseményére) – sorsolás: 2024. február 7-10.
  2024. február: ­ konzultáció Dr. Miklós Dominikával a MedEndben – sorsolás: 2024. március 7-10.
  2024. március: ­ Vaginabajok c. könyv 4 db – sorsolás: 2024. április 7-10.
  2024. április:­ https://csaszarvonal.hu/hegtudatossagkartya, 1db – sorsolás: 2024. május 7-10.
  2024. május: Mensi box – sorsolás: sorsolás: 2024. június 7-10.
  2024. június: Főnyeremény: 2 főre szóló, 2 éjszakás wellness hétvége – sorsolás: 2024. június 22.

A havi nyeremények, illetve a főnyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható.
A nyertes kiválasztása végleges és egyeztetésnek helye nincs.
Csak és kizárólag azokat a nevezéseket fogadjuk el érvényesnek, amelyek a megadott linket kitöltve érkeznek. Nem vállalunk felelősséget azokért a nevezésekért, amelyeket rajtunk kívül álló kommunikációs problémák miatt nem kaptunk meg, és olyan nevezésekért, amelyeket helytelenül, hiányosan vagy a nevezési időszak lezárulta után kaptunk meg.
A szervező fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan kizárjon nevezéseket.
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a főnyeremény és a havi nyeremények nyerteseitől a kérdőívek kitöltésének igazolását kérje (pld. képernyőfotó formájában).
A nevezések nem tartalmazhatnak semmilyen adatot/képet, amely megsértené harmadik fél szerzői jogait vagy bármely más jogát, beleértve a személyhez fűződő jogokat.
A nevezések nem tartalmazhatnak semmilyen obszcén vagy általánosan sértő tartalmat.
A nyertes a nyereményjátékban történő részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező nyilvánossá tegye a nyereményjátékkal kapcsolatban, amely a promóciós célú felhasználását is magában foglalhatja. A nyertest neve közzétételével kapcsolatban nem illeti meg ellenérték és ahhoz a nyereményjátékban történő részvétellel hozzájárulnak.
A nyereményjáték a magyar jog hatálya alá esik és a játékosokra a magyar jogszabályok érvényesek.

 1. A nyeremények átvétele:

A játékosok kötelesek együttműködni az Alapítvánnyal a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ezen együttműködési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, és ezért a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, ezzel kapcsolatban a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 1. A nyereményjáték időtartama:

A nyereményjáték 2023. június 6 – 2024. június 21. között tart.
A nyereményjátékban részt venni, arra jelentkezni a nyereményjáték meghirdetésének időpontjától a nyereményjáték utolsó napján, 2024. június 21. napja 23:59 óráig lehetséges. A nyereményjáték kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
A nyereményjáték időtartamát megelőzően, illetve azt követően beérkező megfejtések a sorsoláson nem vesznek részt.

 1. Adatkezelési tájékoztató

„Adatkezelő”: A Szervező adatkezelőnek minősül a nyereményjátéra történő jelentkezéssel, a részvétel céljaira megadott személyes adatok tekintetében (a továbbiakban: „Szervező” vagy „Adatkezelő”).
Név: “Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány
Cím: 1122 Budapest, Székács utca 24.
Email: info@endometriozismagyarorszag.hu„Érintettek”: a nyereményjátékban résztvevők.

„Adatfeldolgozók”: az adatkezelő megbízásából kezeli az adatokat (webhost, könyvelő, fuvarozó)

Név: Yourcode Lab Kft.

Postai cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky köz 2. 6. em. 5. ajtó
Ellátott feladat:  programozás, informatikai üzemeltetés – adatfeldolgozó


 1. A kezelt személyes adatok köre
  Lucy applikációban elérhető kérdőívet havonta lehet kitöltetni és miután kitöltötted az aktuális havi kérdőívet, kapsz egy linket, ahol regisztrálni tudsz az adott havi nyereményjátékra.
Adatkezelés célja a nyereményjátékra történő regisztrációhoz, nyereményjáték lebonyolításához a játékosok nyilvántartása, a sorsolás lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben, telefonon), a nyeremények átadása
Kezelt adatok név, e-mail cím, cím, telefonszám
Adatkezelés jogalapja mivel a nyereményjátékra történő regisztrációval elfogadod a nyereményjáték szabályzatot és felhasználási feltételeket, a szerződés teljesítése

(GDPR 6.cikk (1) b) pont)

 

Megőrzésének ideje a főnyeremény sorsolási időpontját követő 30. napig

nyertesek esetén lsd. nyertesek nyilvántartása

 

 

 

Adatkezelés célja A nyereményjáték online felületén a részvételhez egy Google űrlapot kell kitölteni 2023. június 6 – 2024. június 21. között. A Google általi adatkezelésekre az ott meghatározott adatvédelmi feltételek az irányadóak: https://www.google.com/intl/hu/forms/about/

 

Kezelt adatok az űrlapon feltett kérdésekre adott válaszok
Adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése érdekében

(GDPR 6.cikk (1)b) pont)

 

Megőrzésének ideje a főnyeremény sorsolási időpontját követő 30. napig, ezt követően az adatok kizárólag kutatási és statisztikai célból kerülnek anonim módon feldolgozásra

 

 

Adatkezelés célja nyertesek nyilvántartása
Kezelt adatok név, e-mail cím, cím, nyeremény
Adatkezelés jogalapja jogszabály alapján

(GDPR 6.cikk (1) c) pont)

 

Megőrzésének ideje a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a nyeremény átadásától számított 8 évig

 

 

Az érintettek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, kérelmezhetik az érintettre vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti továbbá az adathordozhatóság joga.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik. Ha a kérelmet benyújtó érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető. 

Az érintett a Hatósághoz is fordulhat, az alábbi elérhetőségeken: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., Telefon: +36 -1-391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, az érintett polgári pert is kezdeményezhet. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Lucy applikációban olvasható az Adatkezelő adatvédelmi tájékoztatója a (IOs vagy Android készüléken „Lucy- period trakker”). A jelen nyereményjátékra vonatkozó kiegészítő tájékoztató, mivel a nyereményjátékhoz szükséges kitöltendő űrlap az applikációban található) közötti bármilyen esetleges eltérés esetén a jelen pontban foglaltak irányadóak.

Amennyiben kitöltötted az aktuális kérdőívet és szeretnél részt venni a nyereményjátékban,
itt tudsz regisztrálni >>  https://bit.ly/48vpigL

 

Tetszett? Meg is osztanád?

Támogasd céljainkat!

Állandó fizetési megbízással bármilyen összegű támogatást utalhatsz havi rendszerességgel alapítványunk bankszámlájára, ezzel segítve programjaink folyamatos finanszírozását.